30.9.12


"Só pensa no singular e vem pagar de plural."

—                       Nocivo Shomon